ว่านชักมดลูก โรงงานเชียงดาวเฮิร์บ ขายส่ง กระชายดำ กวาวเครือแดง กวาวเครือขาว สมุนไพรเพิ่มฮอร์โมนเพศชาย-หญิง Call Centre 0891710545

สำหรับลูกค้าที่ สั่งซื้อสินค้า และ ชำระเงินแล้ว ท่านสามารถตรวจเช็คหมายเลขพัสดุได้ หล้งจาก สั่งซื้อสินค้าแล้ว 1-2วัน ท่านสามารถเอาหมายเลขที่ตรงกับชื่อของท่านไปป้อนที่ช่องด้านล่าง แล้วกดปุ่มยอมรับ เพื่อตรวจสอบสถานะพัสดุของท่าน จากไปรษณีย์ไทยได้ หลังจากจัดส่งแล้ว 24 ชม.

 

รายชื่อลูกค้าที่จัดส่งส่งแล้ว

 

ส่งวันที่ 4/3/58

คุณศศิธร จ. ปทุมธานี EN  8029  6306  5  TH

คุณสำรวย จ.เพชรบุรี  EN  8029  6297  5  TH

คุณสุนทรเวช จ.สมุทรปราการ  EN  8029  6312  8  TH

คุณธนัตถ์ จ.ภูเก็ต  EN  8029  6300  9  TH

คุณญาดา จ.อุตรดิตถ์  EN  8029  6309  1  TH

คุณณัฎฐ์ชญาดา จ.ลำพูน EN  8029  6293  5  TH

คุณสันติสุข กทม. EN  8029  6308  8  TH

คุณชนาพร กทม. EN  8029  6313  1  TH

คุณขวัญมงคล จ.สมุทรปราการ EN   8029  6311  4  TH

คุณศรัณยภัทร จ.ภูเก็ต EN  8029  6305  7  TH

คุณศศิประภา จ.เชียงใหม่ EN  8029  6303  0  TH

คุณธวัลรัตน์ กทม. EN  8029  6298  9  TH

คุณรุ้งนภา กทม. EN  8029  6302  6  TH

คุณกาญจนา จ.หนองบัวลำภู EN  8029  6299  2  TH

คุณทันเทพ กทม. EN  8029  6301  2  TH

นางสาว สิรินญา จ.ชลบุรี EN  8029  6294  4  TH

นายธีรศักดิ์ กรุงเทพ EN  8029  6295  8  TH

คุณสุทธิ จ.เพชรบูรณ์ EN  8029  6310  5  TH

คุณนุ้ย จ.สมุทรปราการ EN  8029  6292  7  TH

คุณธัญสินี กทม. EN  8029  6307  4  TH

คุณฐิตาภัทร์ จ.ราชบุรี EN  8029  6296  1  TH

คุณสรวิชญ์ จ.ขอนแก่น EN  8029  6291  3  TH

คุณสุกัญญา จ.กำแพงเพชร EN  8029  6304  3  TH

ส่งวันที่ 3/3/58

คุณรัชนี  จ. พังงา  EN  8029  6151  5  TH

คุณกรชนก  กทม  EN  8029  6146  7  TH

คุณอานนท์  จังหวัดนนทบุรี  EN  8029  6152  4  TH

คุุณรัชนก  กทม.  EN  8029  6154  1  TH

คุณประไพวรรรณ  จ.อุบลฯ  EN  8029  6155  5  TH

คุณนุชนาถ กทม  EN  8029  6147  5  TH

คุณสุนทร จ.สมุทรปราการ  EN  8029  6156  9  TH

นางสาวฐิติมา จ.เชียงใหม่  EN  8029  6165  7  TH

คุณนันท์นภัส จ.ชลบุรี   EN  8029  6170  5  TH

คุณสกาวรัตน์ จ.นนทบุรี  EN  8029  6149  8  TH

คุณสุรศักดิ์ จ.ศรีสะเกษ  EN  8029  6162  6  TH

คุณวุฒิชัย จ.ชลบุรี  EN  8029  6159  0  TH

คุณวาสนา จ.ชุมพร  EN  8029  6161  2  TH

คุณสุวัฒน์ จ.สระบุรี  EN  8029  6164  3  TH

คุณรัชนีกร จ.เชียงใหม่  EN  8029  6169  1  TH

น.ส.อรรถพร กทม.  EN  8029  6166  5  TH

นางสาวอมรรัตน์ จ.ตรัง  EN  8029  6153  8  TH

คุณอิงครัตน์ จ.นนทบุรี  EN  8029  6157  2  TH

คุณศศิประภา จ.ขอนแก่น  EN  8029  6150  7  TH

น.ส สุพรรณี จ.นครราชสีมา  EN  8029  6148  4  TH

คุณทิพย์วัลย์ จ.นครศรีธรรมราช  EN  8029  6168  8  TH

คุณปราชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา  EN  8029  6160  9  TH

น.ส. ญาณิศา  จ.นครปฐม  EN  8029  6171  4  TH

คุณประกายดาว  จ.สมุทรปราการ  EN  8029  6163  0  TH

คุณอริชา  จ.จันทบุรี  EN  8029  6167  4  TH

นายแสนภูมิ  จ.ศรีสะเกษ  EN  8029  6158  6  TH

ส่งวันที่ 2/3/58

คุณระพันธุ์ พิรัญ  กทม.  EN 8029 4747 9 TH

คุณญาณิศา  สุราษฎร์ฯ  EN 8029 4746 5 TH

Dongwon Kim  Chiang Mai  EN 8029 4747 9 TH

น.ส. ญาณิศา  จ.นครปฐม  EN 8029 4745 1 TH

คุณพิศมัย  กรุงเทพฯ  EN 8029 4741 7 TH

นส ปราณี  กทม  EN 8029 4740 3 TH

นส.พนิตนาฎ  จ.หนองบัวลำภู  EN 8029 4736  3 TH

น.ส.สิริเสาร์วภา   จ.สิงห์บุรี  EN 8029 4735 0 TH

คุณสรวิน  กทม.   EN 8029 4729 2 TH

คุณภาสกร  จ สมุทรปราการ  EN 8029 4728 9 TH

คุณมงคล  กรุงเทพฯ  EN 8029 4730 1 TH

คุณอัมรา  จ.กาญจนบุรี  EN 8029 4734 6 TH

คุณอคัมย์สิริ  จ.นครราชสีมา  EN 8029 4732 9 TH

คุณชญานภัส  จ.ประจวบคีรีขันธ์   EN 8029 4744 8 TH

คุณอมตัย  กทม.  EN 8029 4733 2 TH

คุณพร้อม  จ.นครศรีธรรมราช  EN 8029 4738 5 TH

คุณยินดี  จ.สงขลา  EN 8029 4739 4 TH

คุณวีรนุช   จ.เชียงใหม่  EN 8029 4727 5 TH

คุณสุธี  จ.กำแพงเพชร  EN 8029 4742 5 TH

นาย พีรพัฒน์  กทม.  EN 8029 4737 7 TH

คุณนิรันดร  จ.ศรีสะเกษ  EN 8029 4743 4 TH

 

 

 ตรวจสอบสถานะพััสดุออนไลน์ตลอด 24 ชม.จากไปรษณีย์ไทย

       ยินดีต้อนรับสู่ ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งระบบนี้เป็นบริการสำหรับการติดตามและตรวจสอบสิ่งของที่มีการฝากส่งภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศ โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลของการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ของผู้ใช้บริการด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงกรอกหมายเลขสิ่งของจากใบเสร็จรับฝาก แล้วคลิ๊กปุ่ม “ยอมรับ” ผู้ใช้บริการก็จะทราบข้อมูลสถานะของสิ่งของได้

    THAI    ENG  |  |
       ค้นหาสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ หลังการฝากส่ง 24 ชั่วโมง
 

ป้อนหมายเลขสิ่งของ หมายเลข 13 หลัก

โดยไม่ต้องเว้นวรรคในช่องด้านล่าง แล้วกดปุมยอมรับ

 keypad
 
บริการไปรษณีย์
บริการไปรษณีย์ที่เปิดให้บริการในการตรวจสอบสิ่งของ คือ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ
โลจิสโพสต์ในประเทศ
โลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ
พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ
ไปรษณีย์รับประกันระหว่างประเทศ
ไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ
(บริการไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศแสดงสถานะเฉพาะที่ต้นทางและปลายทางเท่านั้น)
 

 

้herbthai.manowvan.com ขายจำหน่ายกวาวเครือบริสุทธิ์100%ราคาส่ง