ว่านชักมดลูก โรงงานเชียงดาวเฮิร์บ ขายส่ง กระชายดำ กวาวเครือแดง กวาวเครือขาว สมุนไพรเพิ่มฮอร์โมนเพศชาย-หญิง Call Centre 0891710545

สำหรับลูกค้าที่ สั่งซื้อสินค้า และ ชำระเงินแล้ว ท่านสามารถตรวจเช็คหมายเลขพัสดุได้ หล้งจาก สั่งซื้อสินค้าแล้ว 1-2วัน ท่านสามารถเอาหมายเลขที่ตรงกับชื่อของท่านไปป้อนที่ช่องด้านล่าง แล้วกดปุ่มยอมรับ เพื่อตรวจสอบสถานะพัสดุของท่าน จากไปรษณีย์ไทยได้ หลังจากจัดส่งแล้ว 24 ชม.

 

รายชื่อลูกค้าที่จัดส่งส่งแล้ว

ส่งวันที่ 31/3/58

นส.ตฤณนภัทร  จ.กำแพงเพชร   EN 0054 4280 0 TH

คุณนันทนา  จ.ปราจีนบุรี   EN 0054 4282 7 TH

คุณนิรันด์ตรี  กทม.   EN 0054 4265 4 TH

นส. รอซีดะห์  จ.ยะลา  EN 0054 4273 9 TH

คุณตง  กทม.   EN 0054 4276 0 TH

คุณทัชชภร   ปทุมธานี   EN 0054 4279 5 TH

น.ส วิไลวรรณ  จ.สงขลา   EN 0054 4274 2 TH

นางสาว  ศิลาพร  จ.ขอนแก่น  EN 0054 4269 9 TH

คุณณัฌกพนษ์  จ.ลำปาง  EN 0054 4264 5 TH

คุณสุธี  จ.ราชบุรี  EN 0054 4275 6 TH

คุณกีรติกร  จ.ชลบุรี  EN 0054 4278 7 TH

คุณตรีทิพย์นิภา  จ.สุโขทัย   EN 0054 4268 5 TH

คุณจิตหทัย  จ.ขอนแก่น  EN 0054 4267 1 TH

คุณชวลิต  จ.ชลบุรี  EN 0054 4262 3 TH

คุณดวงฤมล  จ.ปทุมธานี   EN 0054 4271 1 TH

คุณพิเชษฐ์  ปทุมธานี   EN 0054 4270 8 TH

นายธงชัย  จ.ประจวบฯ   EN 0054 4272 5 TH

คุณกัญญารัตน์  จ.เชียงใหม่   EN 0054 4277 3 TH

คุณภรัณยู  ชลบุรี  EN 0054 4263 7 TH

คุณภาสกร  จ กระบี่   EN 0054 4266 8 TH

ส่งวันที่ 30/3/58

คุณนุรอัยดา   จ.ปัตตานี  EN  0054  4165  9  TH

คุณเสาวนิตย์  กทม.   EN  0054  4164  5  TH

คุณสุชาติ  กทม  EN  0054  4159  1  TH

คุณโสน  จ.ระยอง  EN  0054  4160  5  TH

คุณฐากูร  กทม  EN  0054  4163  1  TH

คุณนาถลดา  ประจวบคีรีขันธ์  EN  0054  4175  5  TH

นางสาวเพ็ญนภา   กรุงเทพมหานคร   EN  0054  4174   7  TH

คุณบพิตร  จ.อุดรธานี   EN  0054  4178  1  TH

คุณกาญจน์ศิริ  จ. เชียงใหม่  EN  0054  4172  0  TH

นายอภิเดช  จ.ปทุมธานี  EN  0054  4177  8  TH

Mr.UTHAI  Saudi Arabia   RR  1571  2572  5  TH

คุณนฤมล  จ.เชียงใหม่  EN  0054  4179  5  TH

นายอสิพงศ์  กทม.   EN  0054  4166  2  TH

คุณภัคศรัณย์  จ.สุพรรณบุรี  EN  0054  4162  8  TH

คุณภณิตา  จ.นนทบุรี   EN  0054  4169  3  TH

คุณรพีภรณ์  กรุงเทพ  EN  0054  4167  6  TH

คุณต้องรัก  จ.เชียงราย  EN  0054  4171  6  TH

คุณอดิศักดิ์  กทม.  EN  0054  4176  4  TH

คุณสุชาดา  จ.สมุทรสาคร  EN  0054  4170  2  TH

น.ส.ศรัญญา  จ.นครปฐม    EN  0054  4168  0  TH

คุณปิยะพงษ์  จ.สมุทรปราการ   EN  0054  4173  3  TH

 

 

 ตรวจสอบสถานะพััสดุออนไลน์ตลอด 24 ชม.จากไปรษณีย์ไทย

       ยินดีต้อนรับสู่ ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งระบบนี้เป็นบริการสำหรับการติดตามและตรวจสอบสิ่งของที่มีการฝากส่งภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศ โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลของการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ของผู้ใช้บริการด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงกรอกหมายเลขสิ่งของจากใบเสร็จรับฝาก แล้วคลิ๊กปุ่ม “ยอมรับ” ผู้ใช้บริการก็จะทราบข้อมูลสถานะของสิ่งของได้

    THAI    ENG  |  |
       ค้นหาสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ หลังการฝากส่ง 24 ชั่วโมง
 

ป้อนหมายเลขสิ่งของ หมายเลข 13 หลัก

โดยไม่ต้องเว้นวรรคในช่องด้านล่าง แล้วกดปุมยอมรับ

 keypad
 
บริการไปรษณีย์
บริการไปรษณีย์ที่เปิดให้บริการในการตรวจสอบสิ่งของ คือ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ
โลจิสโพสต์ในประเทศ
โลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ
พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ
ไปรษณีย์รับประกันระหว่างประเทศ
ไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ
(บริการไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศแสดงสถานะเฉพาะที่ต้นทางและปลายทางเท่านั้น)
 

 

้herbthai.manowvan.com ขายจำหน่ายกวาวเครือบริสุทธิ์100%ราคาส่ง