สำหรับลูกค้าที่ สั่งซื้อสินค้า และ ชำระเงินแล้ว ท่านสามารถตรวจเช็คหมายเลขพัสดุได้ หล้งจาก สั่งซื้อสินค้าแล้ว 1-2วัน ท่านสามารถเอาหมายเลขที่ตรงกับชื่อของท่านไปป้อนที่ช่องด้านล่าง แล้วกดปุ่มยอมรับ เพื่อตรวจสอบสถานะพัสดุของท่าน จากไปรษณีย์ไทยได้ หลังจากจัดส่งแล้ว 24 ชม.

 

ส่งวันที่ 31/7/57

คุณเดชิษฐ์  จ.อุบลราชธานี  EL 2842 8467 5 TH

คุณนงนภัส  กทม.  EL 2842 8464 0 TH

คุณปิยะฉัตร  จ.นนทบุรี  EL 2842 8459 6 TH

คุณอรุณพันธ์  จ.ภูเก็ต  EL 2842 8453 4 TH

คุณซุมัยดา  จ.พัทลุง  EL 2842 8458 2 TH

คุณณัฐฐา  จ.นนทบุรี  EL 2842 8468 4 TH

คุณจตุรนต์  กทม  EL 2842 8461 9 TH

นายธงชัย  จ.สกลนคร  EL 2842 8460 5 TH

คุณสุชาติ  จ.ปทุมธานี  EL 2842 8452 5 TH

น.ส. ศันสนีย์   จ.นครปฐม  EL 2842 8454 8 TH

คุณวรวุฒิ  จ.ชลบุรี  EL 2842 8465 3 TH

คุณวันชัย  กทม.  EL 2842 8462 2 TH

น.ส.ศศิพิมพ์  จ.กาญจนบุรี  EL 2842 8457 9 TH

คุณธนาวดี  กทม  EL 2842 8456 5 TH

คุณกฤษณี  จ.พระนครศรีอยุธยา  EL 2842 8466 7 TH

ส่งวันที่ 30/7/57

นส .สาวิณีย์  จ.สงขลา  EL 2842 8402 1 TH

K. sudarat  กรุงเทพ  EL 2842 8401 8 TH

คุณกนกวรรณ  จ.สระบุรี   EL 2842 2394 6 TH

คุณปกรณ  จ.สมุทรปราการ  EL 2842 2399 4 Th

คุณ อรุณรัตน์  กรุงเทพ  EL 2842 8404 9 TH

คุณวรลักษณ์  กทม.    EL 2842 8403 5 TH

Mrs. VASINI OUNGSOUKAN  RR 1302 6385 6 TH

คุณจรรจีรา  จ.ปทุมธานี  EL 2842 8406 6 TH

คุณมนัส   จ.เพชรบุรี  EL 2842 2393 2 TH

คุณฤทัย  กทม.  EL 2842 8405 2 TH

คุณณัฐพงศ์  สมุทรปราการ  EL 2842 2396 3 TH

คุณณัฎฐิณี  จ.สุราษฎร์ธานี  EL 2842 8409 7 TH

นายเมธา.  จ.ระยอง  EL 2842 8408 3 TH

คุณนลพรรณ  จ.ปทุมธานี  EL 2842 8407 0 TH

คุณประกายดาว  จ.สมุทรปราการ  EL 2842 2395 0 TH

คุณรังสรรค์  จ.พระนครศรีอยุธยา  EL 2842 2398 5 TH

ส่งวันที่ 29/7/57

นาวาเอก ภิญญชิตฐ์  จ.ชลบุรี  EL 2842 2344 7 Th

คุณอภิชาติ  จ.ร้อยเอ็ด  EL 2842 2352 1 Th

นายไพรัช  จ.นนทบุรี  EL 2842 2346 4 Th

คุณไพศาล  จ.นครราชสีมา   EL 2842 2353 5 TH

คุณประวิทย์  กทม.  EL 2842 2355 2 TH

คุณนุ้ย  จ.สมุทรปราการ  EL 2842 2358 3 Th

นางรัชนีบล  กทม.   EL 2842 2351 8 TH

คุณ พงศ์สันต์  จ.นคราชสีมา  EL 2842 2345 5 TH

คุณขนิษฐ  จ. เชียงใหม่  EL 2842 2359 7 Th

น.ส. ญาณิศา  จ.นครปฐม  EL 2842 2348 1 Th

คุณตรีทิพย์นิภา  จ.สุโขทัย  EL 2842 2347 8 Th

คุณสรรภพ  จ.เชียงใหม่  EL 2842 2356 6 TH

คุณธนวัฒน์  จ.ชลบุรี  EL 2842 2350 4 TH

คุณพงมิตร  กทม.  EL 2842 2354 9 TH

ส่งวันที่ 28/7/57

คุณวันใหม่  จ.นครสวรรค์  EL 2842 2301 9 TH

คุณนพรัตน์  จ.ชลบุรี  EL 2842 2307 5 TH

คุณมะเปาซี  จ.นราธิวาส  EL 2842 2312 4 TH

คุณศศิเขมณัฐ   จ.นนทบุรี  EL 2842 2312 4 TH

คุณปิยมน  จ.ตรัง  EL 2842 2303 6 TH

คุณวิภาทิพย์   จ.สมุทรปราการ  EL 2842 2298 5 TH

คุณธนาทิพย์  จ.เชียงราย  EL 2842 2313 8 TH

คุณสมบัติ  กทม  EL 2842 2299 9 TH

คุณวรรณภา  จ.สมุทรสาคร  EL 2842 2304 0 TH

คุณณัฐพงศ์  สมุทรปราการ  EL 2842 2305 3 TH

นางสาวมณี  จ.บุรีรัมย์  EL 2842 2315 5 TH

คุณวรกิต  กทม. EL 2842 2308 4 TH

คุณนันท์นภัส  กรุงเทพ  EL 2842 2309 8 TH

นายบวร  จ.ยะลา  EL 2842 2310 7 TH

คุณชนิกา  กรุงเทพ  EL 2842 2300 5 TH

คุณพงศ์สถิตย์  จ.นนทบุรี  EL 2842 2314 1 TH

คุณสุทธิพงษ์  กทม  EL 2842 2311 5 TH

คุณชนัญญู  นนทบุรี  EL 2842 2297 1 TH

ส่งวันที่ 26/7/57

คุณละอองดาว  จ.ชลบุรี   EL 2842 2245 5 TH

คุณกัลกมลกานต์  กทม.  EL 2842 2244 1 TH

คุณพรปวีณ์  จ.อุดรธานี  EL 2842 2246 9 TH

คุณสุพัตรา  จ.ชลบุรี  EL 2842 2240 7 TH

คุณอริชา  จ.จันทบุรี  EL 2842 2239 8 TH

คุณชัญญนิษฐ์  จ.ราชบุรี   EL 2842 2243 8 TH

คุณณัฐพงศ์  สมุทรปราการ  EL 2842 2241 5 TH

คุณกรวิกา  กรุงเทพ  EL 2842 2238 4 TH

คุณกฤษฎา  จ.นนทบุรี  EL 2842 2242 4 TH

คุณเดชิษฐ์  จ.อุบลราชธานี  EL 2842 2247 2 TH

ส่งวันที่ 25/7/57

นส.พนมพร  จ.ฉะเชิงเทรา  EL 2842 2188 8 TH

คุณสมพล  จ.นนทบุรี  EL 2842 2194 5 TH

คุณปิติพงษ์  จ.ขอนแก่น  EL 2842 2200 0 TH

คุณเสริมชาติ  จ.สงขลา  EL 2842 2203 5 TH

คุณผกามาศ  กทม.  EL 2842 2202 7 TH

คุณพรสวัสดิ์   กทม  EL 2842  2209 2 TH

คุณเชิดศักดิ์  จ.นครราชสีมา  EL 2842 2204 8 TH

คุณรุ่งนภา  จ.ชลบุรี  EL 2842  2189 1 TH

คุณสกุณา  จ.กาฬสินธุ์  EL 2842 2196 2 TH

คุณนิชาภา  จ.ลำปาง  EL 2842 2195 9 TH

คุณวราภรณ์  จ.สระบุรี  EL 2842 2208 9 TH

คุณประกายดาว  จ.สมุทรปราการ  EL 2842 2193 1 TH

คุณสุพจน์   กทม  EL 2842 2199 3 TH

คุณณัจฉรียา  จ.ศรีสะเกษ  EL 2842 2191 4 TH

คุณเบล  จ.อุบลราชธานี  EL 2842 2206 1 TH

คุณภูรดา  จ.ระยอง  EL 2842 2201 3 TH

คุณบำรุง  จ.พังงา  EL 2842 2210 1 TH , EL 2842 2211 5 TH

คุณจันเพ็ญ  จ.เพชรบูรณ์  EL 2842 2192 8 TH

คุณเกศินี  จ.นครพนม  EL 2842 2198 0 TH

คุณสมสุข  จ.พระนครศรีอยุธยา  EL 2842 2190 5 TH

คุณธนาโภคิน    จ.สมุทรปราการ  EL 2842 2205 8 TH

น.ส.เสาวลักษณ์  กทม.  EL 2842 2197 6 TH

ส่งวันที่ 24/7/57

คุณพงศธร  กรุงเทพฯ  ex 108910291 TH

คุณซุเบร  กรุงเทพฯ   ex 108910257 TH

คุณบุญญาพร  กทม.  ex 108910265 TH

คุณณัชชาภัทร  จ.สมุทรปราการ   ex 108910243 TH

คุณวัณณัฐภา  กรุงเทพฯ  ex 108910230 TH

คุณช่อผกา  จ.ขอนแก่น  EL 2842 2121 1 TH

พระธนภูมิ  จ.สระแก้ว  EL 2842 2120 8 TH

น.ส.ภัทรสุดา  จ.เชียงใหม่  EL 2842 2119 9 TH

คุณธนาชัย  จ.อุบลราชธานี  EL 2842 2118 5 TH

น.ส.ฟ้าใส  จ.ระนอง  EL 2842 2123 9 TH

คุณดียานา  จ.ยะลา   EL 2842 2116 8 TH

คุณชนัญญู  นนทบุรี  EL 2842 2115 4 TH

 

วจสอบสถานะพััสดุออนไลน์ตลอด 24 ชม.  
ค้นหาสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ หลังการฝากส่ง 24 ชั่วโมง
       ยินดีต้อนรับสู่ ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งระบบนี้เป็นบริการสำหรับการติดตามและตรวจสอบสิ่งของที่มีการฝากส่งภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศ โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลของการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ของผู้ใช้บริการด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงกรอกหมายเลขสิ่งของจากใบเสร็จรับฝาก แล้วคลิ๊กปุ่ม “ยอมรับ” ผู้ใช้บริการก็จะทราบข้อมูลสถานะของสิ่งของได้

ตรวจสอบสถานะพัสดุ EMS ออนไลน์

ตรวจสอบสถานะพัสดุ EMS ออนไลน์

ป้อนหมายเลขสิ่งของ
กรุณาพิมพ์หมายเลขสิ่งของจำนวน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค ดังปรากฏอยู่บนใบเสร็จรับเงินของท่าน แล้วกดปุ่มยอมรับ
บริการไปรษณีย์
บริการไปรษณีย์ที่เปิดให้บริการในการตรวจสอบสิ่งของ คือ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ
โลจิสโพสต์ในประเทศ
โลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ
พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ
ไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ
(บริการไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศแสดงสถานะเฉพาะที่ต้นทางและปลายทางเท่านั้น)
้herbthai.manowvan.com ขายจำหน่ายกวาวเครือบริสุทธิ์100%ราคาส่ง