สั่งผลิตสินค้าในชื่อแบรนด์ของลูกค้า

สั่งผลิตสินค้า จำหน่ายในชื่อแบรนด์ของลูกค้าเอง มีทั้งแบบยืมทะเบียนของโรงงานใช้ และสามารถซื้อทะเบียนใช้ส่วนตัวใช้หมายเลขแบรนด์เดียวเท่านั้น ลงทุนไม่มาก … อ่านเพิ่มเติม สั่งผลิตสินค้าในชื่อแบรนด์ของลูกค้า