ใบอนุญาติผลิตยาแผนโบราณ ทะเบียนยากวาวเครือแดง
ทะเบียนยาว่านชักมดลูก ใบตรวจวิเคราะห์กวาวเครือแดง
ใบตรวจวิเคราะห์ว่านชักมดลุก ทะเบียนบาฟ้าทะลายโจร
ทะเบียนยากวาวเครือขาว ใบตรวจวิเคราะห์กวาวเครือขาว

เจียวกู่หลาน1

เจียวกู่หลาน2

เจียวกู่หลาน3

เจียวกู่หลาน4

มะรุม 1

มะรุม2

ถั่งเช่า1

ถั่งเช่า2

ถั่งเช่า3

ถั่งเช่า4

กระชายดำ1

กระชายดำ2

กระชายดำ3

กระชายดำ4

กวาวเครือแดง

พริกไทยดำ1

พริกไทยดำ2

พริกไทยดำ3

พริกไทยดำ4

กวาวเครือขาว

ตรีผลา

ยากษัยเส้น

ว่านชักมดลูก

ว่านชักมดลูก

GMP