ยาแคปซูลบำรุงร่างกายผสมกวาวเครือขาว

ทะเบียนยา G 214/55

Medicall license and Pharmaceutical registration G 214/55

ผู้ผลิต โรงงานแม่คำป้อโอสถ 11ซอย2 ม.5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

 

ทะเบียนยากวาวเครือขาว

ทะเบียนยากวาวเครือขาว

ใบตรวจวิเคราะห์กวาวเครือขาว

ใบตรวจวิเคราะห์กวาวเครือขาว