ยาแคปซูลบำรุงร่างกายผสมกวาวเครือแดง

ทะเบียนยา G 211/55

Medicall license and Pharmaceutical registration G 211/55

ผู้ผลิต โรงงานแม่คำป้อโอสถ 11ซอย2 ม.5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

ทะเบียนยากวาวเครือแดง

ทะเบียนยากวาวเครือแดง

 

ใบตรวจวิเคราะห์กวาวเครือแดง

ใบตรวจวิเคราะห์ยากวาวเครือแดง