ยาแคปซูลผสมว่านชักมดลูก

ทะเบียนยา G 298/56
Medicall license and Pharmaceutical registration G 298/56

ผู้ผลิต โรงงานแม่คำป้อโอสถ 11ซอย2 ม.5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

ทะเบียนยาว่านชักมดลูก

ทะเบียนยาว่านชักมดลูก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบตรวจวิเคราะห์ยาว่านชักมดลูก

ใบตรวจวิเคราะห์ว่านชักมดลูก