รับผลิตยาลดกรดไหลย้อน

สูตรลดกรดไหลย้อนที่ขึ้นทะเบียน อย.ไว้ มีส่วนผสมของสมุนไพรเด็ดๆหลายชนิดซึ่งล้วนช่วยเสริมฤทธิืกัน เพื่อช่วยบรรเทาอาการท้องอืดเฟ้อ ขับลม แสบร้อนทรวงอก ลดกรดไหลย้อน ขับถ่ายง่าย

บริการครบวงจร ตั้งแต่ยื่นจด อย. ออกแบบฉลากแพคเกจกิ้ง บรรจุสินค้า จัดส่ง รอขายได้เลยใช้เวลาไม่นาน

ส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซุล

ผงว่านหางจระเข้ (Aloe Vera Extract Powder) ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ป้องกันและลดการเกิดแผลในกระเพาะขณะท้องว่างได้ดี

ผงว่านหางจอระเข้

ผงว่านหางจอระเข้

ผงขมิ้นชัน (Turmeric powder) ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ลดอาการอักเสบในกระเพาะ ช่วยบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอเปรี้ยวและลดอาการแน่นจุกเสียดในท้อง

ขมิ้นชัน

ผงขมิ้นชัน

สารสกัดจากมะขามป้อม (Tamarind Extract)  ช่วยระบายทำให้ขับถ่ายง่าย ลดอาการท้องอืด

สารสกัดมะขามป้อม

สารสกัดมะขามป้อม

สารสกัดจากทับทิม (Pomegranate Extract) ลดการอักเสบทำให้แผลในกระเพาะหายเร็ว

สารสกัดทับทิม

สารสกัดทับทิม

ผงขิง (Ginger powder) ช่วยขับลดลดการจุกเสียดแน่นท้อง ลดอาการท้องอืด อาการคลื่นไส้

ผงขิง

สารสกัดชะเอมเทศ (Licorice Extract) ลดการเบื่ออาหาร ช่วยระบายอ่อนๆ

สา่รสกัดชะเอมเทศ

สา่รสกัดชะเอมเทศ

สั่งผลิตทำแบรนด์มีค่าใช้จ่ายดังนี้
-ค่ายาราคาแล้วแต่ชนิดที่เลือก สูตรของโรงงานขั้นต่ำ 20,000แคปซูล
-ค่าบรรจุ (รวมกันชื้น ฟองน้ำ ฟอยล์ปิดปากขวดฝาเกลียว ติดฉลาก) ราคาแล้วแต่ชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่เลือก เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ซองฟอยล์ แผงลิสเตอร์
-เลือกเฉลี่ยจำนวนเม็ดยาต่อชิ้นได้ 10,20,30,50,60,100แคปซูล
-ค่าออกแบบฉลาก 1,000บาท (ฟรีภาพ 3D)
-ค่าออกแบบโลโก้ 1,000บาท
-ค่าพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดขวด ติดซองฟอยล์ ชิ้นละ 4บาท
-ค่าพิมพ์กล่องบรรจุแผงลิสเตอร์และบรรจุขวด ชิ้นละ 10บาท
-ค่าจด อย. อาหารเสริม 20,000บาท แบบอ้างอิงสูตรเดิมของโรงงาน ใช้เวลาดำเนินการ 3-4สัปดาห์
-ค่าเช่า อย. 2,000บาท เช่าได้1ปี
**********************************************
ลูกค้าออกแบบฉลากสินค้า โลโก้ พิมพ์ และส่งบรรจุภัณฑ์มาเองได้
**********************************************
ในกรณีที่ส่งบรรจุภัณมาเองมีค่าบรรจุดังนี้
แบบซอง
แบบซอง ค่าบรรจุ4บาท/ชิ้น (มีกันชื้นให้ )

ซองฟอยล์

ซองฟอยล์

แบบขวด 10บาท/ชิ้น (กันชื้น ฟองน้ำ ซิลขวด)

ค่าบรรจุแบบขวด

ค่าบรรจุแบบขวดพลาสติกและขวดแก้ว

แบบกล่อง
-1แผงไม่ใส่ถุงฟอยล์ 10 บาท
-1แผง+ถุงฟอยล์1ถุง 15 บาท
-2แผง+ถุงฟอยล์1ถุง 18บาท
-3แผง+ถุงฟอลย์ 1ถุง 20บาท
-4แผง+ถุงฟอลย์ 2ถุง 22บาท
-6แผง+ถุงฟอยล์2ถุง 25บาท

ค่าบรรจุกล่อง

ค่าบรรจุแผงลงกล่อง

สีแคปซูลมีให้เลือกได้ดังนี

ขาว /เหลือง /ชมพู / ฟ้าพาสเทล / ใส

สีแคปซูล

ขั้นตอนการสั่งผลิต
-วางมัดจำ 50%
-หลังจากชำระแล้ว ส่งสลิป แจ้งชื่อที่อยู่สำหรับออกบิล เบอร์โทรติดต่อและอีเมลล์ (ถ้าเป็นนิติบุคคลขอหนังสือรับรองด้วย)
-ให้ส่งชื่อมา3ชื่อเพื่อยื่นจด ทะเบียน อย. ขอเป็นชื่อภาษาไทยอย่างเดียวได้หรือยื่นแบบ2ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ
-อาหารเสริม อย.ใช้เวลาในการดำเนินการ 20-30วัน
-เมื่อจดทะเบียน อย.ผ่านแล้ว ให้ลูกค้าส่งข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายมาให้ทางเราเพื่อออกแบฉลากสินค้า /ในกรณีที่ลูกค้าออกแบบฉลากเองทางเราจะส่งข้อมูลของผู้ผลิตให้
-เมื่อออกแบบเสร็จส่งให้ลูกค้าตรวจเช็ค แก้ไขได้ 2ครั้ง / ในกรณีที่ลูกค้าออกแบบเอง ให้ส่งแบบมาตรวจเช็ค รอทางเราแจ้งอนุมัติแบบฉลาก ใช้เวลาตรวจ2-5วัน
-เมื่อแบบฉลากสินค้าผ่านแล้ว ให้ลูกค้ายืนยันการสั่งพิมพ์ฉลากสินค้า

เวลาในการผลิต
-แบบขวด ซอง กล่อง ใช้เวลาผลิต 10-15วันทำการนับจากวันที่ออกแบบฉลากสินค้าเสร็จแล้ว
-ในกรณีที่ลูกค้าส่งขวดและฉลากมาเอง เริ่มนับวันผลิตจากวันที่บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดมาถึงโรงงานครบ ใช้เวลาผลิต 7-10วัน
-เมื่อผลิตเสร็จทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยส่งภาพถ่ายสินค้าให้ดู ลูกค้าชำระเงินงวดที่2
-ดำเนินการจัดส่งสินค้า
-ขนส่งที่โรงงานใช้  แฟลช J&T ไปรษณีย์ ใช้เวลา 1-3วัน สินค้าถึงผู้รับแล้วแต่จังหวัด

ขั้นตอนการสั่งผลิต
-หลังจากชำระแล้ว ส่งสลิป แจ้งชื่อที่อยู่สำหรับออกบิล เบอร์โทรติดต่อและอีเมลล์ (ถ้าเป็นนิติบุคคลขอหนังสือรับรองด้วย)
-ส่งชื่อมา3ชื่อเพื่อยื่นจดอาหารเสริม อย. ใช้เวลาในการดำเนินการ 20-30วัน ทะเบียนยาแผนโบราณ ยาสามัญประจำบ้าน ใช้เวลา 5-8เดือน
-เมื่อจดทะเบียน อย.และยา ผ่านแล้ว ให้ลูกค้าส่งข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายมาให้ทางเราเพื่อออกแบบฉลากสินค้า /ในกรณีที่ลูกค้าออกแบบฉลากเองทางเราจะส่งข้อมูลของผู้ผลิตให้
-ออกแบบเสร็จส่งให้ลูกค้าตรวจเช็ค แก้ไขได้ 2ครั้ง / ในกรณีที่ลูกค้าออกแบบเอง ให้ส่งแบบมาตรวจเช็ค รอทางเราแจ้งอนุมัติแบบฉลาก
-เมื่อแบบฉลากผ่านแล้ว ให้ลูกค้ายืนยันการสั่งพิมพ์ฉลาก
-เวลาในการผลิตแบบขวด ซอง กล่อง ใช้เวลาผลิต 25วันทำการนับจากวันที่ออกแบบฉลากสินค้าเสร็จแล้ว
-ในกรณีที่ลูกค้าส่งขวดและฉลากมาเอง เริ่มนับวันผลิตจากวันที่บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดมาถึงโรงงานครบ
-เมื่อผลิตเสร็จทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยส่งภาพสินค้าให้ดู
-ลูกค้าชำระเงินเงินส่วนที่เหลือ
-ดำเนินการจัดส่งสินค้า
-ส่งแบบขนส่งเคอรี่ แฟลช ไปรษณีย์ J&T ใช้เวลา 1-3วัน สินค้าถึงผู้รับ แล้วแต่จังหวัด

ขั้นตอนการออกแบบฉลาก สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมมา
-แจ้งโทนสีของฉลากสินค้าที่ต้องการ(พร้อมตัวอย่าง)
-กรณีใส่รูปภาพเพิ่มเติม เช่น ผลไม้ สมุนไพร สิ่งของ รูปคน(ให้แนบมาด้วย)
-ในกรณีที่มีโลโก้อยู่แล้วให้เตรียมไฟล์ ai,psd,jpg ภาพที่มีความละเอียดสูง
-รูปแบบฟ้อนต์ตัวหนังสือที่ลูกค้าต้องการ(แนบฟ้อนต์/หรือชื่อฟ้อนต์)
-ข้อมูลที่ต้องการใส่ลงบนฉลากสินค้าทั้งหมด เช่น ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร ไลน์ไอดี เฟส ไอจี ราคาขาย
-ภาษาที่ต้องการใช้ เช่น ภาษาไทยทั้งหมด , ภาษาไทย+อังกฤษ
(ภาพส่งมาทางเมล์ Garden2508@gmail.com)
ใช้เวลาตรวจชื่อและออกแบบ 2-5วัน
*ภาพ ถ้าไม่ระบุพิเศษ ทางเราจะจัดหาให้
*ฟ้อนต์ ถ้าไม่ระบุ ถ้าเราจะออกแบบให้
***หมายถึงถ้าให้เราจัดหาให้จะเปลี่ยนภายหลังไม่ได้นะคะ ดังนั้นถ้ามีภาพหรือฟ้อนต์ตัวอักษรที่ต้องการพิเศษให้ส่งภาพและแจ้งชื่อฟ้อนต์หรือภาพฟ้อนต์มา

โปรโมชั่นค่าจด อย.เมื่อผลิตค่ายารวมค่าบรรจุครบ1แสนบาท

รับผลิตสมุนไพรอาหารเสริม ฟรีค่าจด อย

ผลิตโดย โรงงานเชียงดาวเนเจอร์ฟูด ผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย โรงงานได้รับมาตรฐานGMPจากกระทรวงสาธารณสุข
ที่ตั้งโรงงาน
11 ซ.2 ม.5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ 50170
โทร.089-1710545,092-3794398
Facebook เพจ:สมุนไพรเชียงดาวเฮิร์บ
ไลน์ไอดี:@sukanyathaig
ไลน์ไอดี:manow98
เพิ่มเพื่อน