ซอยเลซิติน

เลซิติน สารสกัดจากถั่วเหลืองช่วยลดไขมันอุดตันในหลอดเลือด ลดไขมันเกาะตับล้างทำความสะอาด

โรงงานเชียงดาวเนเจอร์ฟูด มารตฐาน GMP รับผลิตซอยเลซิตินชนิดแคปซูล วัตถุดิบเกรดAนำเข้า สั่งผลิตขั้นต่ำน้อย ราคาถูกลงทุนต่ำ มี อย.ให้เช่า ซื้อ

ส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูล

ซอยเลซิติน (Soy Lecithin)

สรรพคุณโดยทั่วไป ช่วยลดไขมันอุดตันในหลอดเลือด ลดไขมันเกาะตับพอกตับ

สั่งผลิตทำแบรนด์มีค่าใช้จ่ายดังนี้
-ค่ายาราคาแคปซูลละ 2บาท
-ค่าบรรจุ (รวมกันชื้น ฟองน้ำ ฟอยล์ปิดปากขวดฝาเกลียว ติดฉลาก) ราคาแล้วแต่ชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่เลือก เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ซองฟอยล์ แผงลิสเตอร์
-เลือกเฉลี่ยจำนวนเม็ดยาต่อชิ้นได้ 10,20,30,50,60,100แคปซูล
-ค่าออกแบบฉลากสินค้า 1,000บาท
-ค่าออกแบบโลโก้ 1,000บาท
-ค่าพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดขวด ติดซองฟอยล์ ชิ้นละ 4บาท
-ค่าพิมพ์กล่องบรรจุแผงลิสเตอร์และบรรจุขวด ชิ้นละ 10บาท
-ค่าจด อย. อาหารเสริม 20,000บาท แบบอ้างอิงสูตรเดิมของโรงงาน ใช้เวลาดำเนินการ 3-4สัปดาห์
-ค่าเช่า อย. 2,000บาท เช่าได้1ปี/หรือ1ล็อตผลิต
**********************************************
ลูกค้าออกแบบฉลากสินค้า โลโก้ พิมพ์ และส่งบรรจุภัณฑ์มาเองได้
**********************************************
ในกรณีที่ส่งบรรจุภัณมาเองมีค่าบรรจุดังนี้
แบบซอง
แบบซอง ค่าบรรจุ4บาท/ชิ้น (มีกันชื้นให้ )

ซองฟอยล์

ซองฟอยล์

แบบขวด 10บาท/ชิ้น (กันชื้น ฟองน้ำ ซิลขวด)

ค่าบรรจุแบบขวด

ค่าบรรจุแบบขวดพลาสติกและขวดแก้ว

แบบกล่อง
-1แผงไม่ใส่ถุงฟอยล์ 10 บาท
-1แผง+ถุงฟอยล์1ถุง 15 บาท
-2แผง+ถุงฟอยล์1ถุง 18บาท
-3แผง+ถุงฟอลย์ 1ถุง 20บาท
-4แผง+ถุงฟอลย์ 2ถุง 22บาท
-6แผง+ถุงฟอยล์2ถุง 25บาท

ค่าบรรจุกล่อง

ค่าบรรจุแผงลงกล่อง

สีแคปซูลมีให้เลือกได้ดังนี

ขาว/ชมพู/ฟ้าพาสเทล/เหลือง/ใส

สีแคปซูล

สีแคปซูลที่โรงงานใช้

ขั้นตอนการสั่งผลิต
-วางมัดจำ 50%
-หลังจากชำระแล้ว ส่งสลิป แจ้งชื่อที่อยู่สำหรับออกบิล เบอร์โทรติดต่อและอีเมลล์ (ถ้าเป็นนิติบุคคลขอหนังสือรับรองด้วย)
-ให้ส่งชื่อมา3ชื่อเพื่อยื่นจด ทะเบียน อย. ขอเป็นชื่อภาษาไทยอย่างเดียวได้หรือยื่นแบบ2ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ
-อาหารเสริม อย.ใช้เวลาในการดำเนินการ 20-30วัน
-เมื่อจดทะเบียน อย.ผ่านแล้ว ให้ลูกค้าส่งข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายมาให้ทางเราเพื่อออกแบฉลากสินค้า /ในกรณีที่ลูกค้าออกแบบฉลากเองทางเราจะส่งข้อมูลของผู้ผลิตให้
-เมื่อออกแบบเสร็จส่งให้ลูกค้าตรวจเช็ค แก้ไขได้ 2ครั้ง / ในกรณีที่ลูกค้าออกแบบเอง ให้ส่งแบบมาตรวจเช็ค รอทางเราแจ้งอนุมัติแบบฉลาก ใช้เวลาตรวจ2-5วัน
-เมื่อแบบฉลากสินค้าผ่านแล้ว ให้ลูกค้ายืนยันการสั่งพิมพ์ฉลากสินค้า

เวลาในการผลิต
-แบบขวด ซอง กล่อง ใช้เวลาผลิต 10-15วันทำการนับจากวันที่ออกแบบฉลากสินค้าเสร็จแล้ว
-ในกรณีที่ลูกค้าส่งขวดและฉลากมาเอง เริ่มนับวันผลิตจากวันที่บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดมาถึงโรงงานครบ ใช้เวลาผลิต 7-10วัน
-เมื่อผลิตเสร็จทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยส่งภาพถ่ายสินค้าให้ดู ลูกค้าชำระเงินงวดที่2
-ดำเนินการจัดส่งสินค้า
-ขนส่งที่โรงงานใช้  แฟลช J&T ไปรษณีย์ ใช้เวลา 1-3วัน สินค้าถึงผู้รับแล้วแต่จังหวัด

ขั้นตอนการสั่งผลิต
-หลังจากชำระแล้ว ส่งสลิป แจ้งชื่อที่อยู่สำหรับออกบิล เบอร์โทรติดต่อและอีเมลล์ (ถ้าเป็นนิติบุคคลขอหนังสือรับรองด้วย)
-ส่งชื่อมา3ชื่อเพื่อยื่นจดอาหารเสริม อย. ใช้เวลาในการดำเนินการ 20-30วัน ทะเบียนยาแผนโบราณ ยาสามัญประจำบ้าน ใช้เวลา 5-8เดือน
-เมื่อจดทะเบียน อย.และยา ผ่านแล้ว ให้ลูกค้าส่งข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายมาให้ทางเราเพื่อออกแบบฉลากสินค้า /ในกรณีที่ลูกค้าออกแบบฉลากเองทางเราจะส่งข้อมูลของผู้ผลิตให้
-ออกแบบเสร็จส่งให้ลูกค้าตรวจเช็ค แก้ไขได้ 2ครั้ง / ในกรณีที่ลูกค้าออกแบบเอง ให้ส่งแบบมาตรวจเช็ค รอทางเราแจ้งอนุมัติแบบฉลาก
-เมื่อแบบฉลากผ่านแล้ว ให้ลูกค้ายืนยันการสั่งพิมพ์ฉลาก
-เวลาในการผลิตแบบขวด ซอง กล่อง ใช้เวลาผลิต 25วันทำการนับจากวันที่ออกแบบฉลากสินค้าเสร็จแล้ว
-ในกรณีที่ลูกค้าส่งขวดและฉลากมาเอง เริ่มนับวันผลิตจากวันที่บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดมาถึงโรงงานครบ
-เมื่อผลิตเสร็จทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยส่งภาพสินค้าให้ดู
-ลูกค้าชำระเงินเงินส่วนที่เหลือ
-ดำเนินการจัดส่งสินค้า
-ส่งแบบขนส่งเคอรี่ แฟลช ไปรษณีย์ J&T ใช้เวลา 1-3วัน สินค้าถึงผู้รับ แล้วแต่จังหวัด

ขั้นตอนการออกแบบฉลาก สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมมา
-แจ้งโทนสีของฉลากสินค้าที่ต้องการ(พร้อมตัวอย่าง)
-กรณีใส่รูปภาพเพิ่มเติม เช่น ผลไม้ สมุนไพร สิ่งของ รูปคน(ให้แนบมาด้วย)
-ในกรณีที่มีโลโก้อยู่แล้วให้เตรียมไฟล์ ai,psd,jpg ภาพที่มีความละเอียดสูง
-รูปแบบฟ้อนต์ตัวหนังสือที่ลูกค้าต้องการ(แนบฟ้อนต์/หรือชื่อฟ้อนต์)
-ข้อมูลที่ต้องการใส่ลงบนฉลากสินค้าทั้งหมด เช่น ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร ไลน์ไอดี เฟส ไอจี ราคาขาย
-ภาษาที่ต้องการใช้ เช่น ภาษาไทยทั้งหมด , ภาษาไทย+อังกฤษ
(ภาพส่งมาทางเมล์ Garden2508@gmail.com)
ใช้เวลาตรวจชื่อและออกแบบ 2-5วัน
*ภาพ ถ้าไม่ระบุพิเศษ ทางเราจะจัดหาให้
*ฟ้อนต์ ถ้าไม่ระบุ ถ้าเราจะออกแบบให้
***หมายถึงถ้าให้เราจัดหาให้จะเปลี่ยนภายหลังไม่ได้นะคะ ดังนั้นถ้ามีภาพหรือฟ้อนต์ตัวอักษรที่ต้องการพิเศษให้ส่งภาพและแจ้งชื่อฟ้อนต์หรือภาพฟ้อนต์มา

โปรโมชั่นค่าจด อย.เมื่อผลิตค่ายารวมค่าบรรจุครบ1แสนบาท

รับผลิตสมุนไพรอาหารเสริม ฟรีค่าจด อย

ผลิตโดย โรงงานเชียงดาวเนเจอร์ฟูด ผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย โรงงานได้รับมาตรฐานGMPจากกระทรวงสาธารณสุข
ที่ตั้งโรงงาน
11 ซ.2 ม.5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ 50170
โทร.089-1710545,092-3794398
Facebook เพจ:สมุนไพรเชียงดาวเฮิร์บ
ไลน์ไอดี:@sukanyathaig
ไลน์ไอดี:manow98
เพิ่มเพื่อน