สรรพคุณตรีผลายาดีท็อกซ์

ล้างพิษและล้างลำใส้ให้สะอาด สารพิษตกค้างในร่างกาย Detox ลำใส้มีตะกัน มีเมือกมันและไขมันเกาะติดผนังลำใส้ ต้องขับล้างออกไป น้ำเหลืองเสียล้างได้หมด ตรีผลายาล้างลำใส้แคปซูล https://herbthai.manowvan.com/8635