สาเหตุข้อเข่าเสื่อม

มีหลายสาเหตุ เช่น น้ำมันตรงข้อเขาแห้ง กระดูกรอยต่อของข้อเข่ามีการขบกันทำให้ปวด เดินมาก น้ำหนักตัวมาก ฯลฯ เพิ่มเติม https://herbthai.manowvan.com/8568